טליה אסף/ ספטמבר 20, 2018/ בלוג

מחיר למשתכן- גם ללא הגרלה

גם אתם חסרי דיור או משפרי דיור המבקשים "לזכות" ב"מחיר למשתכן" ומחכים להגרלה שתבחר בכם? אפשר להמשיך לחכות (ולשחק מונופול בינתיים) או להתחיל לעקוב ולבדוק טוב יותר היכן מסתתרות דירות אחרונות שרק מחכות למי שיקנה אותן ב"מחיר למשתכן".

 

מסתבר כי מעטים מודעים להחלטת משרד הבינוי והשיכון בעניין זה, לפיה אם נותרו לקבלן מספר מועט של דירות הוא יוכל לשווקן עצמאית (שלא באמצעות הגרלה נוספת), באותם תנאים של תכנית מחיר למשתכן.  החלטה זו באה לידי ביטוי באופן מדוייק יותר בסעיף 13.4.2 ל"תקנון הגרלת בחירת זכאים לרכישת דירות במסלולי מחיר למשתכן" (המפורסם באתר משרד הבינוי והשיכון נכון למועד כתיבת שורות אלו) לפיו "כאשר יתרת הדירות אינה עולה על 25 דירות, וכן אינה עולה על 10% מסך הדירות המוגרלות, יהיה היזם, לאחר קבלת אישור משרד הבינוי והשיכון, רשאי למכור את יתרת הדירות לחסרי דיור ולמשפרי דיור ללא הגרלה, במחיר שאינו עולה על מחיר הזכייה. על היזם יהיה לקבל מהרוכש אישור זכאות בדבר היות הרוכש חסר דירה או משפר דיור, וכן לדווח על המכירה למשרד."

נראה כי הקבלן מתבקש לאתר זכאים ולמכור את הדירות באותם תנאים של "מחיר למשתכן" (בכפוף לתעודת זכאות בתוקף, באותו מחיר, לפי אותו הסכם מכר, על פי אותו מפרט, וכדומה ) והוא אף יבדק על כך.

אם כך, כל שנותר לכם לעשות הוא לגשת לאתרי האינטרנט של הקבלנים השונים, לפרוייקטים המעניינים אותכם (כמובן כאלו שטרם אוכלסו) ולעבור הגרלה הגרלה, בניין בניין, דירה דירה, עד לאיתור אותן דירות שלא נמכרולידיעתכם, ישנה רשימה של פרוייקטים בהם נותרו דירות למכירה ללא הגרלה באתר משרד הבינוי והשיכון, אולם הרשימה לרוב לא מספיק מעודכנת.

מצאתם דירות כאלו? חלקן אף מוצאות חן בעיניכם? מצוין. פנו לקבלן (בין אם הנגיש את המידע והשאיר פרטים לצורך כך ובין אם לא) בכדי לקבל צפי למכירת הדירות ובכדי לוודא שהקבלן ידאג לעדכן אתכם לכשיחליט למכור את הדירות שנותרו.

שימו לב כי ייתכן ותקבלו (אתם ומתעניינים רבים אחרים) הודעת טקסט / שיחת טלפון בה תוזמנו לבחור דירה ולהתחיל במשא ומתן בתוך 24 שעות מרגע ההודעה או אפילו פחות , אז כדאי להכין את שיעורי הבית לפני ולבצע את כל הבדיקות לרבות מבחינה משפטית, תכנונית, פיסית ופיננסית.

 רוצים לדעת עוד? מוזמנים לפנות אלי. בכל שאלה.

הגעתם עד לכאן ואתם רוצים להתקדם? מצוין!  מוזמנים לפנות אלי לצורך ליווי וייצוג שלכם בהליך רכישת הדירה.

בהצלחה.

טליה

האמור מובא כמידע כללי בלבד. אין להסתמך עליו ו/או לראות בו משום ייעוץ מכל מין וסוג שהוא ו/או תחליף לייעוץ מקצועי ו/או משפטי ו/או פרטני ו/או אחר.

Share this Post