טליה אסף/ ינואר 20, 2019/ בלוג

עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2019

כמידי שנה, מתעדכנות מדרגות מס הרכישה לפיהן (לרוב) מחויב רוכש זכות במקרקעין במס רכישה. הסכומים המעודכנים נכונים לתקופה שתחילתה ביום 16.1.2019 ועד ליום 15.1.2020.

הרוכש זכות במקרקעין, לפי הוראת סעיף 9(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג- 1963, מחויב בתשלום מס רכישה, בהתאם להוראות החוק והתקנות לפיו (המקנות במקרים מסוימים גם פטורים/הנחות/הקלות). מס הרכישה נגזר משווי העסקה, והוא משולם (לרוב) בהתאם למדרגות המס. מדרגות המס כאמור מתעדכנות אחת לשנה, בהתאם לעליה בשיעור מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים, אשר עלה בשנת 2018 בכ- 1.9% (בהתאם להוראות סעיף 9(ג2)).

 

המשמעות (כשהמדד עולה)-  מדרגות גבוהות יותר מהשנה הקודמת ולכן הפחתה מסוימת במס הרכישה לעומת השנה הקודמת (משום שהחיוב במס הרכישה מתחיל מסכום גבוה יותר, ושיעורי המס בהתאם למדרגות המס חלים מסכומים גבוהים יותר מבשנה הקודמת)

לפי הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2019, אשר התפרסמה בעניין זה, מדרגות המס המעודכנות (ושיעורי המס לגביהן) לתקופה שתחילתה ביום 16.1.2019 ועד ליום 15.1.2020 הנן כדלקמן:

לרוכש דירת מגורים יחידה כהגדרות החוק, ובהתאם להוראת סעיף 9(ג1ג)(3):

  1. על חלק השווי שעד 1,696,750 ₪  – לא ישולם מס
  2. על חלק השווי העולה על 1,696,750 ₪  ועד 2,012,560 ₪  – 3.5%
  3. על חלק השווי העולה על 2,012,560 ₪  ועד 5,192,150 ₪ – 5%
  4. על חלק השווי העולה על 5,192,150 ₪  ועד 17,307,170 ₪  – 8%
  5. על חלק השווי העולה על 17,307,170 ₪  – 10%

לרוכש דירת מגורים (שאינה דירה יחידה), ובהתאם להוראת סעיף 9(ג1ה):

  1. על חלק השווי שעד 5,194,225 ₪  – 8%
  2. על חלק השווי העולה על 5,194,225 ₪  – 10%

לדוגמאות, ראו באתר רשות המסים- עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2019

לעיון נוסף, ולסכומים מעודכנים נוספים בפרט לעניין מס שבח ופטורים, ראו הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2019

רוצים לדעת עוד? מצאתם דירה לרכישה ואתם מעוניינים להתקדם? מוזמנים לפנות אלי- הן לצורך ייצוג וליווי משפטי לרכישתה, ובכלל- בכל שאלה.

בהצלחה.

טליה

האמור מובא כמידע כללי בלבד. אין להסתמך עליו ו/או לראות בו משום ייעוץ מכל מין וסוג שהוא ו/או תחליף לייעוץ מקצועי ו/או משפטי ו/או פרטני ו/או אחר.

Share this Post