Category Archives: בלוג

המירוץ למשכנתא- הצד הבירוקרטי

המירוץ למשכנתא- הצד הבירוקרטי

הליך קבלת המשכנתא הנו הליך בירוקרטי רבוי "טופסולוגיה". אפשר לבחור לזחול בו (ולקחת סיכון של איחור בתשלום ואף הפרת החוזה בשל כך), או לשנס מותניים בכדי לצלוח את המירוץ, כשהמשכנתא אושרה לכם והכספים הועברו לידי המוכר בהתאם למועדים שנקבעו בהסכם.
אם בחרתם לרוץ- להלן רשימת המסמכים (השכיחים ביותר) שתדרשו להמציא, והפעולות (השכיחות ביותר) שתצטרכו לבצע לצורך קבלת המשכנתא ו"זכייה" במירוץ.

המדריך לרכישת דירה יד שניה

המדריך לרכישת דירה יד שניה

מזל טוב! החלטתם לרכוש דירה יד שניה. החלטה גדולה וחשובה, ואולי העסקה המשמעותית שתעשו בחייכם. עכשיו אתם מוכנים להתחיל ותוהים כיצד. להלן מדריך שיעזור לכם בהבנת ההליך ושלביו.

גם עמידר קונה דירות

גם עמידר קונה דירות

השוק "קפוא". פרסמתם את דירתכם למכירה אולם קונים פוטנציאליים לא נוהרים אליה כפי שציפיתם. אולי כדאי לבדוק אם "עמידר החדשה" (מבין הזכיינים הרוכשים דיור ציבור עבור משרד הבינוי והשיכון), מעוניינת ברכישתה.

מחיר למשתכן- גם ללא הגרלה

מחיר למשתכן- גם ללא הגרלה

גם אתם חסרי דיור או משפרי דיור המבקשים "לזכות" ב"מחיר למשתכן" ומחכים להגרלה שתבחר בכם? אפשר להמשיך לחכות (ולשחק מונופול בינתיים) או להתחיל לעקוב ולבדוק טוב יותר היכן מסתתרות דירות אחרונות שרק מחכות למי שיקנה אותן ב"מחיר למשתכן".