Tag Archives: מחיר למשתכן

המירוץ למשכנתא- הצד הבירוקרטי

המירוץ למשכנתא- הצד הבירוקרטי

הליך קבלת המשכנתא הנו הליך בירוקרטי רבוי "טופסולוגיה". אפשר לבחור לזחול בו (ולקחת סיכון של איחור בתשלום ואף הפרת החוזה בשל כך), או לשנס מותניים בכדי לצלוח את המירוץ, כשהמשכנתא אושרה לכם והכספים הועברו לידי המוכר בהתאם למועדים שנקבעו בהסכם.
אם בחרתם לרוץ- להלן רשימת המסמכים (השכיחים ביותר) שתדרשו להמציא, והפעולות (השכיחות ביותר) שתצטרכו לבצע לצורך קבלת המשכנתא ו"זכייה" במירוץ.

מחיר למשתכן- גם ללא הגרלה

מחיר למשתכן- גם ללא הגרלה

גם אתם חסרי דיור או משפרי דיור המבקשים "לזכות" ב"מחיר למשתכן" ומחכים להגרלה שתבחר בכם? אפשר להמשיך לחכות (ולשחק מונופול בינתיים) או להתחיל לעקוב ולבדוק טוב יותר היכן מסתתרות דירות אחרונות שרק מחכות למי שיקנה אותן ב"מחיר למשתכן".