Tag Archives: קניית דירה

המירוץ למשכנתא- הצד הבירוקרטי

המירוץ למשכנתא- הצד הבירוקרטי

הליך קבלת המשכנתא הנו הליך בירוקרטי רבוי "טופסולוגיה". אפשר לבחור לזחול בו (ולקחת סיכון של איחור בתשלום ואף הפרת החוזה בשל כך), או לשנס מותניים בכדי לצלוח את המירוץ, כשהמשכנתא אושרה לכם והכספים הועברו לידי המוכר בהתאם למועדים שנקבעו בהסכם.
אם בחרתם לרוץ- להלן רשימת המסמכים (השכיחים ביותר) שתדרשו להמציא, והפעולות (השכיחות ביותר) שתצטרכו לבצע לצורך קבלת המשכנתא ו"זכייה" במירוץ.

המדריך לרכישת דירה יד שניה

המדריך לרכישת דירה יד שניה

מזל טוב! החלטתם לרכוש דירה יד שניה. החלטה גדולה וחשובה, ואולי העסקה המשמעותית שתעשו בחייכם. עכשיו אתם מוכנים להתחיל ותוהים כיצד. להלן מדריך שיעזור לכם בהבנת ההליך ושלביו.